Thông dụng Nâng cao
Thông dụng Nâng cao
Dịch vụ Trucking
Lập kế hoạch yêu cầu dịch vụ vận tải
Điều phối xe (xếp xe)
Nhật ký chuyến xe và chi phí
Quản lý Công nợ phải thu, phải trả
Theo dõi các khoản chi hộ
Theo dõi tạm ứng lương
Theo dõi cấp phát dầu
Cập nhật Chi phí sửa chữa, chi phí chung
Định mức mức dầu, lương tài xế theo tuyến đường
Bảng giá vận tải theo tuyến đường, kho hàng theo từng
khách hàng cụ thể
Tính lương tài xế theo chuyến hoặc theo doanh thu
Bảng kê chi tiết vận chuyển theo: doanh thu, chi phí,
khách hàng …
Hệ Thống Báo Cáo
Báo cáo doanh thu
Báo cáo công nợ phải thu, phải trả
Báo cáo lương tài xế
Báo cáo chi phí sửa chữa (tổng hợp/chi tiết)
Báo cáo dầu
Bảng tổng hợp vận chuyển
Bảng phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh
Vật Tư Đội Xe
Quản lý thông số kỹ thuật, hồ sơ xe
Cảnh báo thời hạn đăng ký, đăng kiểm, GPLX, lịch bảo
dưỡng
Theo dõi việc thay mới, hoán chuyển vỏ xe
Theo dõi nhật ký thay nhớt xe, bình ắc quy
Theo dõi lịch sử bảo dưỡng, sửa chữa xe
Nhập – Xuất – Tồn kho Vật Tư Công Cụ
Giá Dịch vụ
Số lượng đầu xe quản lý tối đa 10 20
Số lượng user sử dụng tối đa 5 10
Dịch vụ thuê bao phần mềm XLogis 1.000.000
/tháng
1.500.000
/tháng
Dịch vụ thuê bao phần mềm XLogis
1.000.000
/tháng
1.500.000
/tháng